KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plany pracy

Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2017 – 2019:

Zadania:

 1. Organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń dbania o zdrowie i bezpieczeństwo .
 2. Tworzenie warunków pozwalających dziecku na samodzielną eksplorację otaczającej rzeczywistości.
 3. Kreowanie wspólnie z instytucjami sytuacji, których źródłem jest pomoc słabszym i potrzebującym .

Roczny Plan Pracy Wychowawco – Dydaktycznej i Opiekuńczej w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 2. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
 3. Kształtowanie postawy szacunku w relacjach ze słabszymi i potrzebującymi we współpracy z instytucjami i organizacjami.
 4. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych „Przedszkole Młodych Patriotów”.
 5. Umożliwianie preorientacji zawodowej wychowankom przedszkola.

Plan Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019:

Źródła Planowania

 1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Plan Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019
 3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym 2017/2018
 4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)
 5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 poz. 1658),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 1611),
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego ( Dz. U. z 2018 poz. 1675 ).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Zawartość Planu Nadzoru Pedagogicznego:

 1. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia prowadzonej w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Tematyka i termin przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej , opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 3. Zakres wspomagania nauczycieli Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Zgierzu do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Zakres monitorowania w Miejskim Przedszkolu nr 13 w Zgierzu w roku szkolnym 2018/2019.
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu
data: 07-07-2020
wytworzył: Grażyna Różalska
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-10-2018 - Edycja treści
 • 28-11-2017 - Edycja treści
 • 04-01-2017 - Edycja treści
 • 13-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 29-09-2012 - Edycja treści
 • 16-04-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 758