KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/575/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych:

Stawka godzinowa.

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego wykraczającą poza realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego rodzic dziecka w wieku do lat 5 ponosi opłatę w wysokości 1zł.

Rodzic dziecka w wieku 6 lat nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczającą poza Podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

Świadczenia realizowane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej od godziny 8.00 do godziny 13.00 są bezpłatne.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 wynosi 1zł.

Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

 1. stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Zgierza
 2. zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
 3. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w miesiącu poprzednim

Stawka żywieniowa.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

W roku szkolnym 2018/2019 stawka żywieniowa wynosi:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

6,00 zł/dzień

2 posiłki (śniadanie, obiad)

4,80 zł/dzień

1 posiłek (śniadanie)

1,80 zł/ dzień

1 posiłek (obiad)

3,00 zł/dzień

1 posiłek (podwieczorek)

1,20 zł/ dzień

Miesięczna wysokość opłat z tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:

 1. dziennej stawki żywieniowej
 2. liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka w danym miesiącu.

Sposób dokonywania opłat:

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są od 5 dnia każdego miesiąca do 14 dnia każdego miesiąca.

za godziny pobytu - 84 87830004 0021 6661 2000 0004

za żywienie - 73 87830004 0021 6661 2000 0008

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Informacja na temat wysokości opłat za godziny i za wyżywienie dostępna jest na stronie www przedszkola w zakładce opłaty oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu
data: 07-07-2020
wytworzył: Grażyna Różalska
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-10-2018 - Edycja treści
 • 01-03-2018 - Edycja treści
 • 28-11-2017 - Edycja treści
 • 04-01-2017 - Edycja treści
 • 04-11-2015 - Edycja treści
 • 12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 05-11-2013 - Edycja treści
 • 04-03-2013 - Edycja treści
 • 02-10-2012 - Edycja treści
 • 22-03-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 741